Casino Nyheter

Lär dig spela Spindelharpan

Kanske tack vare Microsoft Windows så har Spindelharpan vuxit i popularitet de senaste åren. Men sanningen är att spelet har en mycket längre historia än så.

Spindelharpan är ett Patiansspel som snart hinner fylla 100 år. Den tidigaste omnämning man kan hitta är i en tidning under det sena 30-talet. Spelet som vi är vana vid att spela idag har ändrats något sedan dess, men på det stora hela så är det detsamma. Harpan online får sitt namn av de åtta högar som du delar upp de färdiga korten i under spelets gång, dvs samma antal som en spindels ben. Det är ett solospel som passar bra oavsett om du är nybörjare eller en van Patiansspelare.

Hur spelar man Spindelharpan?

Det finns flera olika varianter av Spindelharpan, men i regel är grundreglerna desamma oavsett vilken variant du väljer att spela med. Även fast det finns varianter med både fler och färre kort, så brukar man för det mesta spela med totalt 104 kort, dvs två kortlekar utan joker.

Innan man börjar spela så är det viktigt att du blandar korten innan du delar upp ungefär halva kortleken, 54 kort, i tio olika kolumner. Sex av dessa kolumner kommer att ha fem kort, medan fyra kommer att ha sex kort. Samtliga kort utom de översta läggs vända nedåt på brädet. De resterande 50 korten lägger du åt sidan för att dra ifrån totalt 5 gånger under spelets gång.

Du börjar med att spela med de korten som redan finns framför dig på bordet så långt det går. Dessa spelar du i stortsett på samma sätt som vanlig Patians, dvs, att du arrangerar dem i ordning från Kung till Ess så gott det går. När du har slut på alternativ så drar du ytterligare 10 kort från de 50 kort du lade åt sidan tidigare och lägger dessa ovanpå de tio olika kolumnerna. När du flyttar korten så kan du bara lägga kort i rätt ordning ovanpå varandra, till exempel en femma ovanpå en sexa. När du har dragit kort så finns det dock en chans att korten ligger i fel ordning på bordet, till exempel en nia ovanpå en femma. Nian blockerar då femman och du kan inte använda den innan du har flyttat på nian. Med det sagt så går det bra att fortsätta att arrangera kort ovanpå nian så länge de ligger i rätt ordning. Precis som i Patians så kan du också flytta flera kort på samma gång så länge dessa ligger i rätt ordning.

Precis som i vanlig Patians så är målet att arrangera dina kort i en stege från Kung till Ess, och när du har lyckats göra detta så flyttas de korten till en av de åtta högarna. Du har vunnit spelet när det inte längre finns några kort kvar på bordet att spela för.

Vad finns det för olika varianter av Spindelharpan?

Även fast det är mer sällsynt så finns det olika varianter där man spelar med både fler och färre kort, men för det mesta så brukar man använda samma antal kort, dvs 104, oavsett vilken variant man spelar. Är du nybörjare så kan det vara bra att spela med bara en enda färg. Detta är den lättaste varianten, medan spel med två färger är mellansvårt och spel med fyra färger är svårast och passar bäst för avancerade spelare. Grundreglerna är desamma oavsett vilken variant du spelar, och du spelar som sagt för 104 kort oavsett variant. Det som skiljer dem åt är att du i spel med två eller fyra färger också måste tänka på att arrangera korten utefter färg. Detta betyder att det räcker med att du gör litet misstag för att du ska förlora hela spelet.

Most read

Load more